Wij zijn Civil Projects

Makers van Ruimte

Wat we doen

Het inrichten van openbare ruimte met succes uitvoeren is een proces waar veel bij komt kijken. De gemaakte plannen in uitvoering brengen vraagt om procesbeheersing en specifieke ervaring.

We zijn bouwpartner voor een duurzaam ontwerp en realisatie van de openbare ruimte. Samen met jou managen wij deze vraagstukken tot het gewenste resultaat.

Meer weten?

Projecten

Hero Image

Diensten

meer weten?

We zijn specialist in het realiseren van vraagstukken 'on behalf' van de opdrachtgever. We voelen ons thuis op het snijvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemers!